باکتری های احیاء کننده سولفات چیست؟

خوردگی توسط باکتری های احیا کننده ی سولفات، ایجاد میشود.باکتری های احیا کننده ی سولفات که به اختصار SRB نامیده می شوند در محیط های آبی، در اعماق زمین و دریاها، جایی که اکسیژن محلول به حداقل می رسد زندگی می کنند.و این باکتریها مهمترین باکتریهای بی هوازی هستند که در رفتار خوردگی لوله ها وتجهیزات فولادی در صنایع مختلفی نظیر نفت وگاز وپتروشیمی وپالایشگاههاو نیروگاهها و برجهای خنک کننده وبویلر ها تاثیر میگذارند.

این موجودات برای کسب انرژی و ادامه ی حیات در زیر پوسته ی سختی که دارند، با ترشح آنزیم های مخصوص، ترکیبات گوگردی همانند سولفات ها را شکسته و از اکسیژن آن ها استفاده می نمایند و سولفات را به هیدروژن سولفید احیا میکنند.

احیا کننده های سولفات، گروهی از باکتری های بی هوازی اجباری هستند که برای زندگی به اکسیژن احتیاج ندارند و انرژی لازم برای رشد خود را از اکسیداسیون مواد آلی همراه با احیای سولفات، به دست آورده، به جای اکسیژن موادی نظیر سولفات، گوگرد و سایر ترکیبات گوگردی اکسید شده را به عنوان پذیرنده ی نهایی الکترون مصرف نموده و آن ها را به سولفید احیا می کنند.

این باکتری ها به اشکال خمیده، بیضوی، کروی، و رشته ای با طول ۱ تا ۵ و عرض ۵/۰ تا ۲ میکرون و اغلب دارای تاژه بوده و متحرک هستند. اکسیژن برای باکتری ها مضر است و گرچه آن ها را از بین نمی برد، اما سبب غیر فعال شدن آن ها می گردد.

شایان ذکر است شناسایی وجود این باکتریها در آبهای صنعتی وهر نوع آبی که مرتبط با خط تولید صنایع و البته بر اساس شرایط مناسب جهت تولید ورشد این دسته از باکتریها

بسیار حائز اهمیت میباشد.وبا شناسایی به موقع این باکتریها میتوانند از خسارتهای جبران ناپذیری به صنایع  جلوگیری کنند.

با انجام این آزمایش طبق استاندارد متد جهانی ASTM 4412-84 که نمونه هم بر اساس مراحلی تعریف شده وکاملا استریل گرفته میشود،وتست انجام میشودو نتیجه اعلام میشود.

نظرات غیرفعال است