ارائه خدمات مشاوره زیست محیطی برای انتخاب صنعت سبز

صنعت سبز به صنعتی اطلاق می شود که بر اساس معیار زیست محیطی و بنا به تشخیص سازمان حفاظت محیط زیست، تلاش قابل تقدیری در طول سال مورد نظر در راستای حفظ محیط زیست انجام داده باشد.

شرایط نامزد شدن جهت انتخاب صنعت سبز

 • عدم قرار گیری نام واحد در فهرست صنایع آلاینده
 • عدم قرار گیری نام واحد در فهرست صنایع آلاینده
 • عدم قرار گیری نام واحد در فهرست صنایع آلاینده
 • بهبود سیستم پالایش و کنترل آلاینده ها
 • مدیریت بازیافت مواد زائد
 • جایگزینی انرژهای انرژهای پاک
 • اخذ گواهی نامه ایزو۱۴۰۰۰، ایزو۱۸۰۰۰
 • توسعه فضای سبز
 • مصرف بهینه حامل های انرژی و گرایش بهره وری در مصرف انرژی
 • ارتقاء سطح دانش و فرهنگ زیست محیطی مدیران و کارکنان
 • کاستن اثرات منفی و ضایعات صنعت بر محیط زیست

مزایای صنعت سبز

 • شرکت سیمان اصفهان با ارائه خدمات مشاوره ای این شرکت در سال ۱۳۸۸ موفق به اخذ عنوان “صنعت سبز” گردید.
 • ایجاد نگرش زیست محیطی در بین صاحبان صنایع برای توجه به موضوع حفاظت از محیط زیست
 • ایجاد رقابت جدی در میان صنایع
 • برقراری ارتباط سازنده بین محیط زیست و صنعت
 • ایجاد فضا برای تبادل تجربیات و دستاوردهای محیط زیستی
 • تشویق و قدر دانی از صنایع منتخب


نظرات غیرفعال است