محصول سبز

امروزه تنوع نیازهای بشری و افزایش رقابت، باعث روی آوردن سازمان‌ها به توسعة محصولات جدید شده است.همچنین به دلیل اهمیت مباحث زیست‌محیطی، تمرکز بر توسعة محصول سبز از اهمیت فراوانی برخوردار است.

عوامل بسیاری باعث شده‌اند که شرکت‌های تجاری در برخی صنایع، اخلاق طبیعت‌دوستانه را وارد سیاست‌های کاری‌شان کنند. اما عامل اصلی، رشد آگاهی عمومی نسبت به آسیب‌های وارد شده بر محیط زیست است

در کتاب مصرف‌کننده سبز (The Green Consumer)، برخی از ویژگی‌هایی که محصول  باید داشته باشد تا به‌عنوان «محصول سبز» شناخته شود، مطرح شده است. بر این اساس، محصول سبز باید:

  • خطری برای سلامتی انسان‌ها و حیوانات نداشته باشد.
  • در هیچ برهه‌ای از عمرش، از تولید گرفته تا تجزیه، به محیط زیست آسیب نرساند.
  • انرژی و منابع دیگر را در روند تولید و مصرفش بیش از اندازه مصرف نکند.
  • با بسته‌بندی بزرگ یا نادرست، یا کوتاه بودن عمر مفیدش، موجب اسراف غیرضروری نشود.
  • در فرایند تولیدش از فراورده‌های حیوانی استفاده‌ی غیرضروری نشود و به حیوانات ظلم نشود.
  • در تولید محصول از گونه‌های جانوری رو به انقراض، یا مواد طبیعی کم‌یاب استفاده نشود.

این شرکت در راستای مسئولیت اجتماعی خود، در جهت حفظ محیط زیست، آماده هرگونه همکاری و مشاوره در زمینه محصول سبز و اخذ نشان میباشد.

 

نظرات غیرفعال است