کارخانه و واحدهای صنعتی و تولیدی مختلف از جمله منابعی می باشند که طی فرایند تولید ( مواد اولیه مصرفی ، سوخت مصرفی و … ) سهم عمده ای در آلودگی هوا را به خود اختصاص داده اند . آلاینده های عمده در این بخش گازهای No2 ، Co ، So2 ، O3 ، H2s و ذرات می باشند که بر اساس نوع صنعت ممکن است یک یا تعدادی از این آلودگی ها در هوای محیط ایجاد شود. افزایش بیش از حد مجاز هر یک از این آلودگیها موجب بروز اثرات جبران ناپذیر بر سلامت انسان و محیط زیست می گردد .

  • اندازه گيري و آناليز گازهاي خروجي دودكش، شامل O2 , CO2 ,Co , NOx , Sox , HC
  • اندازه گيري ذرات دودكش
  • اندازه گیری گازهای محیطی شامل   CO, NO2 ,SO2 ,O3
  • سنجش ذرات محيط شامل   PM10, PM2.5, PM1
  • سنجش سر و صداي محيط     peak , Lmax , Lmin , Leq
  • بررسي و شناسايي نقاط آلوده
  • سنجش آلاینده های خروجی اگزوز خودروهای دیزلی

نظرات غیرفعال است