مشاوره ، اصلاح ، طراحی و اجرای سیستمهای تصفیه فاضلاب 

 فرآیند تصفیه فاضلاب شامل فرآیند های فیزیکی، بیولوژیکی و شیمیایی می باشد. امروزه با توجه به کمبود آب شرب در دسترس ، اهمیت تصفیه خانه های فاضلاب بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است. امروزه در جهان، تصفیه خانه از ارکان مهم پیشرفت های مدنی محسوب می شود.

تصفیه آب و فاضلاب های خانگی و بیمارستانی و صنعتی، می تواند در کاهش مصرف آب و همچنین جلوگیری از ورود آلودگی های مختلف به محیط زیست بسیار خوب و موفق عمل کند. به همین منظور راه اندازی یک تصفیه خانه مدرن و به روز با در نظر گرفتن تمامی جوانب و مقررات موجود، اولین قدم برای رسیدن به این هدف می باشد.

 


نظرات غیرفعال است