آزمایشگاه زیست آزمون پارس به عنوان نخستین آزمایشگاه معتمد در استان اصفهان میباشد که با صنایع مختلف در حوزه پالایشگاه، پتروشیمی،نیروگاه، صنایع فلزی، نساجی، صنایع غذایی،سیمان، صنایع شیمیایی، آبکاری، شهرداریها و مجتمع های خدماتی، کشاورزی و تجاری تا کنون همکاری شایسته و مستمر داشته است.

علاوه بر آن،این شرکت مجهز به فضای آزمایشگاه آب و پساب، آزمایشگاه خاک و گیاه و آزمایشگاه بهداشت حرفه ای میباشد.

همچنین با داشتن گواهی رتبه بندی مشاوره محیط زیست از سازمان برنامه و بودجه،خدمات مشاوره محیط زیست و ارزیابی اثرات توسعه به مشتریان خود ارائه میکند.