سوال بپرسید

  آزمایشگاه معتمد محیط زیست
  آزمایشگاه معتمد محیط زیست
  اگر سوال خود را پیدا نکردید با ما تماس بگیرید

  ۰۳۱۳۲۲۳۰۴۳۰

  سوالات رایج

  لطفا سوالات خود را بپرسید

  لطفا سوالات زیر را بخوانید و اگر نتوانستید پاسخ خود را پیدا کنید، لطفا سوال خود را برای ما ارسال کنید، ما در اسرع وقت با شما تماس خواهیم گرفت.

  سوالات عمومی

  - مراحل گرفتن سختی کار چگونه است؟
  يتم نشر رأس المال الخاص بنا ومراقبته بشكل استراتيجي، للتأكد من المخاطر التي تنطوي عليها الأصول المقدرة في إطار الحدود الموضوعة، والتأكد أن الأنشطة الاستثمارية تحقق الأهداف المالية المرجوة.
  - آیا وجود پمپ بنزین در کنار منازل مسکونی، آسیب زا است؟
  يتم نشر رأس المال الخاص بنا ومراقبته بشكل استراتيجي، للتأكد من المخاطر التي تنطوي عليها الأصول المقدرة في إطار الحدود الموضوعة، والتأكد أن الأنشطة الاستثمارية تحقق الأهداف المالية المرجوة.
  - آیا سکونت در کنار منطقه صنعتی خطرناک است؟
  يتم نشر رأس المال الخاص بنا ومراقبته بشكل استراتيجي، للتأكد من المخاطر التي تنطوي عليها الأصول المقدرة في إطار الحدود الموضوعة، والتأكد أن الأنشطة الاستثمارية تحقق الأهداف المالية المرجوة.
  - آیا امواج دکلهای مخابراتی در کنار منازل میکونی خطر دارد؟
  يتم نشر رأس المال الخاص بنا ومراقبته بشكل استراتيجي، للتأكد من المخاطر التي تنطوي عليها الأصول المقدرة في إطار الحدود الموضوعة، والتأكد أن الأنشطة الاستثمارية تحقق الأهداف المالية المرجوة.
  - فاصله ایمن دکل مخابراتی از منازل مسکونی چقدر است؟
  يتم نشر رأس المال الخاص بنا ومراقبته بشكل استراتيجي، للتأكد من المخاطر التي تنطوي عليها الأصول المقدرة في إطار الحدود الموضوعة، والتأكد أن الأنشطة الاستثمارية تحقق الأهداف المالية المرجوة.
  - آیا شیشه های دوجداره در کنترل انرژی موثر است؟
  Hello World ...
  - کاربرد دوربینهای حرارتی (ترموویژن) و تصویربرداری حرارتی چیست؟
  Hello World ...
  - علت خوردگی لوله ها و تجهیزات فولادی و بویلرها چیست؟
  Hello World ...
  - تست SRB یا خوردگی لوله ها چیست؟
  Hello World ...
  - کاربرد تست خوردگی چیست؟
  Hello World ...
  - تست TBC یا شمارش کلی چیست؟
  Hello World ...
  - جارتست چیست و چه کاربردی دارد؟
  Hello World ...
  - آیا جلبک خاصیت بیماری زایی در پساب دارد؟
  Hello World ...
  - پوزیشن صحیح بدن در هنگام کار چگونه است؟
  Hello World ...
  - کلرخواهی چیست و روش آزمون آن چگونه است؟
  Hello World ...
  - پارامترهای مورد نیاز جهت تشخیص کیفیت آب و پساب جهت مصرف در کشاورزی چیست؟
  Hello World ...
  - کاربرد آنالیز خاک و گیاه در کشاورزی چیست؟
  Hello World ...
  - پارامترهای روتین خاک در کشاورزی کدام است؟
  Hello World ...
  - اندازه گیری PH و EC خاک و کاربرد آن در کشاورزی و صنعت چیست؟
  Hello World ...
  - عناصر ماکرو و میکرو در خاک و گیاه چیست؟
  Hello World ...
  - توصیه کودی چیست؟
  Hello World ...
  - ارزیابی اراضی برای تعیین کاربری مناسب خاکها چگونه است؟
  Hello World ...

  سوالات دیگر

  - استاندارد صندلی و نیمکت مناسب برای دانش آموزان چیست؟
  يتم نشر رأس المال الخاص بنا ومراقبته بشكل استراتيجي، للتأكد من المخاطر التي تنطوي عليها الأصول المقدرة في إطار الحدود الموضوعة، والتأكد أن الأنشطة الاستثمارية تحقق الأهداف المالية المرجوة.
  -مدیریت پسماندهای صنعتی چیست؟
  يتم نشر رأس المال الخاص بنا ومراقبته بشكل استراتيجي، للتأكد من المخاطر التي تنطوي عليها الأصول المقدرة في إطار الحدود الموضوعة، والتأكد أن الأنشطة الاستثمارية تحقق الأهداف المالية المرجوة.
  - موارد شامل ارزیابی زیست محیطی چیست؟
  يتم نشر رأس المال الخاص بنا ومراقبته بشكل استراتيجي، للتأكد من المخاطر التي تنطوي عليها الأصول المقدرة في إطار الحدود الموضوعة، والتأكد أن الأنشطة الاستثمارية تحقق الأهداف المالية المرجوة.
  - انواع سیستمهای تصفیه خانه صنعتی چیست؟
  يتم نشر رأس المال الخاص بنا ومراقبته بشكل استراتيجي، للتأكد من المخاطر التي تنطوي عليها الأصول المقدرة في إطار الحدود الموضوعة، والتأكد أن الأنشطة الاستثمارية تحقق الأهداف المالية المرجوة.
  - راههای کنترل آلاینده های هوا در صنایع چیست؟
  يتم نشر رأس المال الخاص بنا ومراقبته بشكل استراتيجي، للتأكد من المخاطر التي تنطوي عليها الأصول المقدرة في إطار الحدود الموضوعة، والتأكد أن الأنشطة الاستثمارية تحقق الأهداف المالية المرجوة.
  - محصول سبز چیست ومراحل اخذ آن چگونه است؟
  Hello World ...
  - صنعت سبز چیست ؟
  Hello World ...
  - لیست شرکتهای دانش بنیان در اصفهان؟
  Hello World ...
  - تست آلاینده های زیست محیطی در اصفهان ؟
  Hello World ...
  - تعیین میزان تیرگی از اگزوز خودروها با چه دستگاهی انجام میشود؟
  Hello World ...
  - چگونه میتوان راندمان سیستمهای تهویه را فهمید؟
  Hello World ...
  - لیست شرکتهای رتبه بندی برنامه بودجه در زمینه محیط زیست؟
  Hello World ...
  - شرکتهای دارای گواهینامه ایزو ۱۷۰۲۰ در اصفهان کدامند؟
  Hello World ...
  - ایزو ۱۷۰۲۰ چیست؟
  Hello World ...
  - حدود مجاز آلاینده های محیط زیست و استاندارد آلاینده های زیست محیطی چیست؟
  Hello World ...
  - آنالیز مشتقات نفتی چیست؟
  Hello World ...
  - قانون هوای پاک چیست؟
  Hello World ...
  - پارامترهای هوای پاک چیست؟
  Hello World ...
  - لیست آزمایشگاههای معتمد محیط زیست در اصفهان ؟
  Hello World ...
  - برند و مدل تجهیزات اندازه گیری آلاینده های هوا چیست؟
  Hello World ...
  - مدیریت سبز چیست؟
  Hello World ...