آزمایشگاه هوا

آزمایشگاه هوا


آزمایشگاه هوا 

آزمایشگاه هوا (Air Laboratory) به بررسی آلوده كننده هاي هوا، منابع انتشار، نمونه برداري و آزمايش آن ها می پردازد.

فعالیت این آزمایشگاه

 • اندازه گيری و آناليز گازهاي خروجي دودكش، شامل O2 , CO2 ,Co , NO2 , So2 , HC
 • اندازه گيري ذرات خروجی دودكش
 • تست کدورت سنجی خروجی اگزوز خودروهای دیزلی
 • اندازه گیری گازهای محیطی شامل CO, NO2 ,SO2 ,O3 و  BTEX
 • سنجش ذرات محيط شامل PM10, PM2.5, PM1
 • سنجش سر و صداي محيط ( LMax , LMin , Leq)
 • بررسي و شناسايي نقاط آلوده

  خدمات فني:

 •  راه اندازي ، نگهداري و راهبري سيستم هاي كنترل آلودگي
 •  طراحي و اجراي سيستم هاي پايش مستمر

برای اندازه گیری گازهای خروجی از دودکش ها نمونه برداری باید بر اساس قابلیت های زیر انجام پذیرد:

 • سنجش CxHy,H2S,SO2,NOX,NO2,NO,CO,CO2,O2 توسط سنسورهای الکتروشیمیایی
 • سازگاری با انواع سوخت و منابع و تعیین خودکار نوع سوخت و نمایش در پرینت بر اساس اکسیژن مرجع
 • قابلیت کارکرد و نمونه برداری در دمای محیط 0 تا 100 درجه سانتیگراد
 • تحمل دمایی پراب تا 1100 درجه سانتیگراد  و محاسبه راندمان احتراق بر اساس دمای محیط، دمای دودکش و نوع سوخت

ذرات خروجی از دودکش

نمونه برداری ذرات خروجی از دودکش باید دارای پارامترهای زیر باشد:

 • سرعت جریان داخل دودکش
 • دمای داخل دودکش
 • دمای محیط
 • فشار محیطی
 • فشار داینامیک
 • فشار استاتیک
 • غلظت ذرات در حالت خشک
 • غلظت ذرات در حالت تر
اندازه‌گیری‌ میزان‌ غلظت‌ ذرات‌ آلاینده‌ در محیط

میزان غلظت ذرات در هوای محیط و مقایسه آن با استانداردهای موجود می‌باشد که در نتیجه این عمل مشخص می‌گردد، آیا در مناطق  اندازه گیری شده هوا آلوده است یا خیر. و اگر آلوده است میزان آلودگی تا چه حد می‌باشد.

نظرات غیرفعال است