آزمایشگاه زیست آزمون پارس

شركت خدمات فني- آزمايشگاهي زيست آزمون  پارس به عنوان نخستين شركت ارائه كننده خدمات مشاوره اي و آزمايشگاهي در زمينه محيط زيست در استان اصفهان  در سال ۱۳۸۵ توسط تعدادي از مديران و كارشناسان با سابقه در زمينه محيط زيست تاسيس گرديد. اين شركت درخرداد  ۱۳۸۶ در شمار آزمايشگاههاي معتمد  سازمان حفاظت محيط زيست قرار گرفت

  در سال  ۱۳۸۷  نيز موفق به اخذ پروانه لازم از دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي دانشگاه اصفهان  براي ارائه خدمات آزمايشگاهي بهداشت حرفه اي گردید

  • مجوز آزمایشگاه معتمد محیط زیست از سازمان حفاظت محیط زیست www.doe.ir
  • مجوز خدمات بهداشت حرفه ای از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان   www.mui.ac.ir/fa
  • دارای گواهینامه صلاحیت خدمات مشاوره زیست محیطی از سازمان مدیریت و برنامه ریزی www.mporg.ir
  • مجوز آزمایشگاه خاکشناسی از سازمان نظام مهندسی  منابع طبیعی و کشاورزی استان اصفهان www.agriengs.ir
  • عضو شبکه آزمایشگاهی فناوریهای راهبردی  www.labsnet.ir
  • مرکز خدمات توان افزایی و مهارت آموزی کشاورزی و منابع طبیعی تحت نظارت سازمان نظام مهندسی استان اصفهان www.agriengs.ir

 

خدمات ما

 


مشاوره
مشاوره

مشاوره ارزیابی اثرات توسعهthermal
thermal

مدیریت انرژی و ترموگرافیخدمات زیست محیطی
خدمات زیست محیطی

خدمات زیست محیطیبهداشت حرفه ای
بهداشت حرفه ای

مهندسی بهداشت حرفه ایمجوز و گواهینامه ها

مجوز بهداشت بهداشت حرفه ای


پروانه بهره برداری خاک آزمایشگاه معتمد

گواهی مهارت آموزی و توان افزایی


آزمایشگاه معتمد محیط زیست
آزمایشگاه معتمد محیط زیست

مراحل انجام خدمات به مشتری


مشاوره


واریز بیعانه


اعلام نتیجه


عقد قرارداد


تست نمونه


تسویه و تحویل نتایج

گواهی حسن انجام کار

 

بازگشت به نامه شماره ۱۱۸۳ مورخ ۱۳۸۸/۲/۲۰ بدینوسیله شرکت داروسازی فارابی مراتب رضایت خود را از عملکرد و حسن همکاری های آن شرکت محترم در زمینه نمونه برداری و سنجش آلاینده های زیست محیطی این کارخانه طی سه سال گذشته اعلام و گواهی می نماید. امید است در سالهای آتی نیز این همکاری ها ادامه یابد

داروسازی فارابی

علیرضا تحسیریمدیرعامل

احتراما عطف به نامه شماره ۱۱۸۴ مورخه ۸۸/۰۲/۲۰ بدینوسیله رضایت مندی این امور را از خدمات شرکت زیست آزمون پارس که در قالب قرارداد پالایش آلاینده های زیست محیطی شرکت ( بعنوان آزمایشگاه معتمد محیط زیست) در سال گذشته انجام شده است را اعلام می نمایم.

شرکت ملی نفت ایران

سید مصطفی الهیمدیرعامل

بازگشت به نامه شماره ۱۱۸۳ مورخ ۱۳۸۸/۲/۲۰ بدینوسیله شرکت داروسازی فارابی مراتب رضایت خود را از عملکرد و حسن همکاری های آن شرکت محترم در زمینه نمونه برداری و سنجش آلاینده های زیست محیطی این کارخانه طی سه سال گذشته اعلام و گواهی می نماید. امید است در سالهای آتی نیز این همکاری ها ادامه یابد

داروسازی فارابی

علیرضا تحسیریمدیرعامل

۰۳۱-۳۲۲۳۰۴۳۰

                                   ۳۲۲۱۲۶۲۶

                                   ۳۲۲۲۵۲۱۹

                                 ۳۲۲۲۵۲۳۸


ساعات کار شرکت

 

شنبه تا چهارشنبه۱۴:۳۰ تا ۸:۰۰واحد اداری۱۵:۳۰ تا ۸:۰۰پنج شنبه۱۳:۰۰ تا ۸:۰۰

info@zist-azmoon.com

   zistazmon_pars@yahoo.com