آزمایشگاه زیست آزمون پارس

شركت خدمات فني- آزمايشگاهي زيست آزمون  پارس به عنوان نخستين شركت ارائه كننده خدمات مشاوره اي و آزمايشگاهي در زمينه محيط زيست در استان اصفهان  در سال ۱۳۸۵ توسط تعدادي از مديران و كارشناسان با سابقه در زمينه محيط زيست تاسيس گرديد. اين شركت درخرداد  ۱۳۸۶ در شمار آزمايشگاههاي معتمد  سازمان حفاظت محيط زيست قرار گرفت

  در سال  ۱۳۸۷  نيز موفق به اخذ پروانه لازم از دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي دانشگاه اصفهان  براي ارائه خدمات آزمايشگاهي بهداشت حرفه اي گردید

  • مجوز آزمایشگاه معتمد محیط زیست از سازمان حفاظت محیط زیست www.doe.ir
  • مجوز خدمات بهداشت حرفه ای از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان   www.mui.ac.ir/fa
  • دارای گواهینامه صلاحیت خدمات مشاوره زیست محیطی از سازمان مدیریت و برنامه ریزی www.mporg.ir
  • مجوز آزمایشگاه خاکشناسی از سازمان نظام مهندسی  منابع طبیعی و کشاورزی استان اصفهان www.agriengs.ir
  • عضو شبکه آزمایشگاهی فناوریهای راهبردی  www.labsnet.ir
  • مرکز خدمات توان افزایی و مهارت آموزی کشاورزی و منابع طبیعی تحت نظارت سازمان نظام مهندسی استان اصفهان www.agriengs.ir

 

خدمات ما

 

گواهی حسن انجام کار