آزمایشگاه جلبک شناسی (فیکولوژی)

آزمایشگاه جلبک شناسی (فیکولوژی)


آزمایشگاه جلبک شناسی (فیکولوژی)

آزمایشگاه جلبک شناسی (فیکولوژی) از تکنیک های مختلفی برای مطالعه جلبک ها استفاده می کنند، از جمله :

  • مشاهدات میدانی،
  • آزمایش های آزمایشگاهی
  • تجزیه و تحلیل نمونه های جلبک.

تحقیقات آنها ممکن است به بهبود درک ما از جلبک ها و نقش آنها در اکوسیستم های آبی کمک کند. آماده همکاری و ارائه خدمات به سازمان ها و ارگان های مختلف می باشد.

همچنین ممکن است کاربردهای عملی در زمینه هایی مانند پزشکی، کشاورزی و صنعت داشته باشد.

آزمایشگاه جلبک شناسی دارای تجربه و تخصص کارشناسان مربوطه در زمینه :

۱– شناسایی، شمارش و بررسی تنوع انواع فیتوپلانکتون ها

۲– شمارش و بررسی جلبک ها (میکرو و ماکروجلبک ها) شامل سیانوباکترها (سیانوفیسه)، جلبک های سبز (کلروفیسه)، دیاتومه ها (باسیلاریوفیسه)، اوگلنوفایت ها، داینوفلاژله ها، کریزوفایت ها و …است.

هدف اصلی این آزمایشگاه شامل موارد زیر است:

  • پایش زیستی آب و پساب
  • بررسی گونه های سمی و شاخص آلودگی
  • مشاوره در زمینه پایان نامه های دانشجویی
  • مباحث جلبک شناسی

طی سال های اخیر در دنیا اهمیت استفاده از گونه های متنوع جلبکی در مصارفی مانند کشاورزی، شیلات، پزشکی و دارویی بیش از پیش مورد توجه واقع شده است.

در این راستا، مطالعات زیادی با تأکید بر تصفیه بیولوژیکی فاضلاب و پایش فیتوپلانکتون ها و جلبک ها در مدیریت محیط زیست انجام شده است.

همچنین این آزمایشگاه در زمینه شناسائی زئوپلانکتون ها، پروتوزوئرها، روتیفر، نماتد و کرستاسه ها توسط کارشناسان مربوطه فعالیت داشته و آماده همکاری در راستای انجام و شناسائی این موجودات می باشد.

با توجه به پتانسیل های موجود، این امکان وجود دارد تا از فضای فیزیکی و امکانات تخصصی واقع در این آزمایشگاه در امور پژوهشی و آموزشی به بهترین شکل، استفاده بعمل آید

 

نظرات غیرفعال است