خدمات مشاوره ای

خدمات مشاوره ای


خدمات مشاوره ای

خدمات مشاوره ای زیست محیطی: این شرکت با اخذ گواهی رتبه صلاحیت مشاوره محیط زیست از سازمان برنامه و بودجه، خدمات مشاوره و مطالعات زیست محیطی مربوط به موارد زیر و بنا به درخواست مشتریان خود ارائه می دهد

  • آب، خاک و هوا
  • اجرای نظام های مدیریت زیست محیطی
  • مطالعات ارزیابی اثرات توسعه EIA
  • مطالعه و تعيين مدل پراكنش آلودگي ها
  • ارزیابی توان اکولوژیک
  • اکولوژی و تنوع زیستی
  • شناخت، پیشگیری، رفع و کاهش آلودگی های مکان زیست
  • مكان يابي ايستگاه هاي سنجش آلاينده ها
  • کنترل و یا بازسازی و یا ممیزی و یا پایش محیط زیست 

با توجه به اهمیت حفظ محیط­ زیست در سطوح ملی و منطقه ای، رعایت سیستم­های مدیریتی و استانداردهای زیست محیطی در طرح ها و پروژه ها امری رایج و ضروری است.

بنابراین برای کاهش کنترل و پیشگیری اثرات و پیامدهای منفی زیست محیطی ناشی از موارد فرآیندی و غیر فرآیندی برحسب مهمترین عوامل موثر می بایست اقداماتی صورت پذیرد.

اقدامات پیشنهادی کنترل و کاهش و مشاوره های زیست محیطی تبیین و درچارچوب برنامه های کلی مدیریت زیست­ محیطی برای اندازه گیری و پایش آثار زیست ­محیطی و سیستم مدیریت پایش، آموزش زیست­ محیطی و در نهایت تشریح برنامه ها درهر یک از طرح ها و پروژه ها باشد.

این شرکت در پروژه های زیست محیطی با محوریت مدیریت پسماندها، تصفیه آب و فاضلاب، ارزیابی ریسک، نظارت و سیستم­های پایش و موارد مرتبط خدمات ارزنده ای به انجام رسانده است.

 

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

نظرات غیرفعال است