آزمایشگاه جلبک شناسی (فیکولوژی)

آزمایشگاه جلبک شناسی (فیکولوژی)


آزمایشگاه میکروبیولوژی ( آب و پساب)

آزمایشگاه میکروبیولوژی ( آب و پساب) تمامی آزمایش های میکروبیولوژی آب ،خاک و پساب را انجام می دهد.

مجموعه آزمایشگاهی میکروبیولوژی  (Microbiology Laboratory)

کارشناسان متخصص و با تجربه ما در آزمایشگاه با روش های پیشرفته ودقت بالا آزمایشهای مختلف در زمینه آب و پساب را روی طیف وسیعی از میکروارگانیسم‌ها انجام میدهند،

این آزمایشها را بر اساس آخرین متد های استاندارد روی انواع قارچ و باکتری ها بر روی انواع فراورده های زیست محیطی (آب، پساب و هوا) انجام می دهند.

این‌مجموعه شامل اتاق آماده سازی نمونه، اتاق آماده سازی محیط کشت، اتاق شستشو و نظافت، اتاق استریلیزاسیون تجهیزات و محیط کشت و واحد های متعدد کشت می باشد.

در این بخش تست های نمونه برداری شامل موارد زیر انجام می شود:
  • کلیفرم های مدفوعی (  Fecal Coliforms )
  • کلیفرم های کلی ( Total Coliforms  ) ،
  • تست باکتری های احیا کننده سولفات (SRB: Sulphate Reducing Bacteria ) طبق استاندارد متد،
  • تست باکتری های بی هوازی در خوردگی لوله ها و تجهیزات فولادی،
  • برج های خنک کننده،
  • بویلرها
  • شمارش کل باکتری ها (TBC: Total Bacteria Count ) طبق استاندارد متد
  • انجام آزمایشات بیولوژیکی آب (استرپتوکوک مدفوعی،تخم انگل و E.coli)

آنالیز میکروبی آب و فاضلاب، یک روش علمی برای شناسایی انواع آلودگی های آب است، در این روش، آب از نظر وجود انواع باکتری و پسماندهای مدفوعی مورد آزمایش قرار گرفته و حتی اگر لازم باشد،

با روش های کشت میکروبی، نوع باکتری موجود در آب شناسایی می شود. به این ترتیب، تعیین می گردد، که کدام آب برای مصرف انسان بی خطر بوده و یا امکان استفاده از آن در کدام قسمت از کارهای روزمره امکان پذیر است.

نظرات غیرفعال است