دوره آموزشی آشنائی با روش های تصفیه فاضلاب

برگزاری دوره آموزشی آشنائی با سیستم های تصفیه خانه صنعتی به مدت دو روز در مهمانسرای عباسی اصفهان، با حضور کارشناسان HSE و مدیران صنایع مختلف

  • تصفیه فاضلاب
  • پساب
  • محیط زیست
  • آلودگی