آزمایشگاه میکروبیولوژی (آب و پساب)

کارشناسان متخصص و با تجربه ما در آزمایشگاه میکروبیولوژی با روش های پیشرفته و با دقت بالا روی طیف وسیعی از میکروارگانیسم ها، انواع قارچ و باکتری ها بر روی انواع فراورده های زیست محیطی (آب، پساب، هوا و پسماندهای بیمارستانی) بر اساس آخرین متد های استاندارد انجام می دهند.

  • استرپتوکوک مدفوعی
  • تست باکتری احیاکننده سولفات (SRB)
  • تست شمارش کلیه باکتری ها (TBC)
  • تخم انگل