دوره آموزشی ایمنی, بهداشت و محیط زیست

دوره آموزشی ایمنی, بهداشت و محیط زیست


دوره آموزشی ایمنی, بهداشت و محیط زیست

دوره آموزشی ایمنی, بهداشت و محیط زیست ، درون سازمانی و برون سازمانی 

واحد آموزش

دوره‌های آموزش درون سازمانی و برون سازمانی درحوزه های مختلف زیست محیطی، بهداشت و ایمنی

واحد آموزش این مجموعه, به عنوان اولین مرکز توان افزایی و مهارت آموزی کشاورزی و محیط زیست غیر دولتی تحت نظر سازمان نظام مهندسی منابع طبیعی استان اصفهان فعالیت دارد.

این مجموعه با داشتن اساتید مجرب و فنی، دوره‌های آموزشی مختلف را در سازمان ها و صنایع برگزار می نماید.

همچنین عناوین آموزشی تخصصی به صورت دوره ای در طول سال توسط این گروه در قالب برنامه آموزشی اعلام می گردد و به علاقه مندان و فراگیران شرکت کننده در دوره های آموزشی گواهینامه آموزشی معتبر ارائه می گردد.

میدانیم آموزش محیط زیست یک نظام فکری جدید است که توسط آن انسان می تواند به طور هماهنگ با طبیعت به زندگی خود ادامه دهد.

آموزش محیط زیست ترکیبی از دو حوزه علمی متفاوت محیط زیست و آموزش است، که اولی اشاره به طبیعت و علوم‌ طبیعی و دومی به علوم‌انسانی و رفتاری اشاره دارد.

بنابراین ترکیب علم بوم‌شناسی با الگوهای یادگیری جهت آماده‌سازی آموزش مؤثر با رویکرد محیط زیست، آموزش محیط زیست شکل می‌گیرد.

نظرات غیرفعال است