دوره آموزشی آشنائی با روش های تصفیه فاضلاب

دوره آموزشی آشنائی با روش های تصفیه فاضلاب


دوره آموزشی آشنائی با روش های تصفیه فاضلاب

دوره آموزشی آشنائی با روش های تصفیه فاضلاب جهت شناخت بیشتر فرایند تصفیه فاضلاب و بازگشت آب به چرخه مصرف در زمینه های مختلف است.

تصفیه آب و فاضلاب فرآیندی برای حذف آلاینده ها از آب یا فاضلاب با هدف بازگشت آب به چرخه مصرف در زمینه های مختلف است. این فرایند نیاز به تاسیسات مختلف دارد.

مراحل تصفیه فاضلاب

۱- جمع آوری فاضلاب در مراحل تصفیه فاضلاب

۲- کنترل بو

۳- غربالگری

۴- تصفیه ثانویه

۵- رسیدگی به بیو – جامدات

۶- تصفیه ثالث

۷- ضد عفونی

۸- تصفیه لجن

در این دوره آموزشی که در زیست آزمون پارس اصفهان برگزار می شود، شما می توانی با تمام مراحل جزء‌ به جزء‌ آشنا شوید. انواع فاضلاب را بشناسید، با ترکیبات مختلف آن آشنا شوید و شاخص های کیفیت فاضلاب را برآورد کنید.

انواع فاضلاب‌های تولیدی اعم از فاضلاب شهری، بهداشتی انسانی و بالاخص فاضلاب‌های صنعتی حاوی آلاینده‌های مختلف هستند قبل از انجام هر فرایندی لازم است بر روی آن‌ها عمل تصفیه یا پیش تصفیه صورت گیرد تا قابل دفع باشند.

هدف ار تصفیه فاضلاب

تصفیه فاضلاب کمک می کند، بتوان فاضلاب های انسانی و صنعتی را بدون ایجاد خطر برای سلامت انسان و یا آسیب غیر قابل جبران به محیط طبیعی تخلیه کرد.

با تصفیه فاضلاب می توان باغات را آبیاری کرد. آبیاری باغات با فاضلاب هم دفع فاضلاب است و هم استفاده است. در واقع به نوعی موثر در دفع فاضلاب است و به نحوی در درمان سطح آهسته زمین کمک میکند. با این حال، قبل از اینکه بتوان آن را برای آبیاری کشاورزی یا چشم انداز و یا آبزی پروری استفاده کرد، بعضی از مقررات به طور معمول باید به فاضلاب شهری خام عرضه شود.

نظرات غیرفعال است