مشاوره،طراحی و اجرای سیستم های تصفیه فاضلاب

مشاوره،طراحی و اجرای سیستم های تصفیه فاضلاب


مشاوره،طراحی و اجرای سیستم های تصفیه فاضلاب

مشاوره،طراحی و اجرای سیستم های تصفیه فاضلاب در شرکت زیست آزمون پارس، این شرکت از سال 1386 تاکنون، در اجرای پروژه های سیستم تصفیه فاضلاب و همچنین مشاوره، اصلاح و طراحی آنها با صنایع و سازمان های مختلف از جمله شهرداری ها، صنایع مختلف (فولاد، کاشی، روغن نباتی، نساجی و…)، شهرک های صنعتی، بیمارستان ها و… همکاری دارد.

پارامترهای طراحی و ساخت تصفیه خانه فاضلاب

 • شرایط محیطی مکان راه اندازی تصفیه خانه از نظر دما، مساحت و تماس با نور و غیره
 • نوع مواد آلی موجود در فاضلاب
 • میزان فاضلاب ورودی به تصفیه خانه در بازه های زمانی مشخص
 • کیفیت مورد نیاز برای فاضلاب خروجی از مرحله تصفیه
 • مقدار ذرات جامد معلق در فاضلاب
 • نوع فاضلاب (صنعتی یا بهداشتی یا کشتارگاه)
 • میزان ذرات کلوئیدی و چربی و روغن موجود در فاضلاب
 • مدت زمان مورد نیاز برای تصفیه فاضلاب
 • هزینه و بودجه اختصاص یافته برای راه اندازی تصفیه خانه فاضلاب
 • نوع آلاینده های موجود در فاضلاب
 • بررسی نیاز یا عدم نیاز به حذف فلزات سنگین در فاضلاب
 • تعداد نیروهای انسانی مورد نیاز برای فعالیت در تصفیه خانه

در طراحی پکیج تصفیه فاضلاب صنعتی روش ها و گام های مختلفی در نظر گرفته میشود که عبارتند از:

 • تصفیه فیزیکی فاضلاب و حذف ذرات جامد معلق با کمک تجهیزاتی از قبیل آشغالگیر مکانیکی و دستی، فیلتراسیون
 • تصفیه شیمیایی فاضلاب صنعتی با استفاده از مواد منعقدکننده برای حذف ذرات کلوئیدی، چربی و روغن و جمع آوری مواد لخته شده بر روی سطح فاضلاب با کمک اویل اسکیمر
 • تصفیه بیولوژیکی فاضلاب و استفاده از روش های لجن فعال و حذف مواد آلی به کمک باکتری و میکروارگانیسم های هوازی و بی هوازی

نظرات غیرفعال است