ترموگرافی و بهینه سازی مصرف انرژی (تصویربرداری حرارتی)

شرکت زیست آزمون پارس از سال 1392 با استفاده از کاربری دوربین های ترموویژن، اقدام به بررسی مباحث انرژی در شرکت ها و صنایع نموده است. بررسی وضعیت تجهیزات، عایق های حرارتی، افزایش دما در اتصالات محوری و شناسایی اختلال در اتصالات شبکه برق و به طور کلی بررسی تمام عیوبی که با افزایش دما همراهند، از مهمترین کاربردهای گرمانگاری مادون قرمز می باشد. در این راستا، شرکت زیست آزمون پارس افتخار همکاری با شرکت های مختلف از جمله شرکت گاز استان اصفهان، شرکت مترو منطقه اصفهان و… را داشته است.

 

  • تصویربرداری حرارتی
  • عایق های حرارتی
  • ترموگرافی
  • دوربین های ترموویژن