آزمایشگاه خاک شناسی

 

آنالیز خاک به مجموعه ­ای از  آزمایش­ ها گفته می شود که پارامترهایی مانند کیفیت شیمیایی خاک، شناسایی آلاینده ­ها و مقاومت مکانیکی خاک را بررسی می­ کند که در حوزه­ ها و بخش­ های مختلفی از جمله بخش کشاورزی، محیط زیست، گلخانه ها، باغ ها و فضای سبز (شهری، صنعتی و …) تعریف می­ شود. کارشناسان متخصص آزمایشگاه خاک در انجام پارامترهای شیمیایی، فیزیکی و بیولوژی خاک با سازمان ها و صنایع مختلف آماده انجام انواع آنالیزهای مربوطه می باشند.

 

  • پارامترهای شیمیایی خاک
  • پارامترهای فیزیکی خاک
  • پارامترهای بیولوژیک خاک
  • شمارش جمعیت باکتری (TBC) و قارچ